Gebruiksvoorwaarden Dance Rebounce

Gebruiksvoorwaarden Dance Rebounce.

Alle rechten voorbehouden. Gebruiksvoorwaarden Dance Rebounce. Dit is de officiële website van Dance Rebounce.

Door deze site te bezoeken, verklaart u kennis genomen te hebben van onze gebruiksvoorwaarden en die te aanvaarden. Dance Rebounce behoudt zich het recht voor de informatie op deze site ten allen tijde en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen.
Deze openbaar toegankelijke website is louter bedoeld om informatie te verstrekken over Dance Rebounce en de diensten die ze aanbiedt, en om de bezoekers in staat te stellen contact met ons op te nemen.
ReBounce hanteert een 20-rittenkaart of een seizoenabbonement. De 20-rittenkaart is geldig voor 20 danslessen. Op de 20-rittenkaart staat een eind datum, na deze datum is de kaart verlopen en wordt er automatisch een nieuwe kaart uitgegeven. Eigenhandig veranderen van de datum op de kaart is strafbaar en gaat Dance ReBounce niet mee akkoord.
De seizoenabbonementen kunnen in het begin van het dansseizoen gekocht worden, dit is in de maand september. Deze is het hele dansseizoen geldig.
De betaling van zowel de 20-rittenkaart als het seizoensabbonement moet binnen 14 dagen na ontvangst van de factuur bij ReBounce betaald zijn, daarna volgt een herinnering. Mocht de betaling niet optijd binnen zijn na deze herinnering, kan de leerling de volgende les helaas niet mee dansen.
Voor vragen over de betalingen kunt u mailen naar info@dance-rebounce.nl .
Alle afbeeldingen, logo’s en HTML-code voor deze site zijn intellectuele eigendom van Dance Rebounce. Het ongeoorloofd reproduceren, kopiëren, aanpassen, wijzigen of op welke wijze dan ook dupliceren van de inhoud van deze site of specifieke onderdelen ervan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming is uitdrukkelijk verboden en zal strafrechtelijk worden vervolgd.
Onder ongeoorloofd gebruik van deze website wordt verstaan:
(a) het wijzigen van de HTML-code, CGI-scripts, afbeeldingen of elk ander onderdeel van de site zonder voorafgaande schriftelijke toestemming;
(b) het overdragen of publiceren van informatie die als bedreigend, haatdragend, discriminerend of obsceen wordt beschouwd;
(c) het versturen van ongewenste e-mail (spam) via onze website;
(d) elke poging om de correcte werking van de site te verstoren, met inbegrip van maar niet beperkt tot het hacken van de site of specifieke delen ervan of het verwijderen of wijzigen van de content van de site.
Is uw zoon/dochter lid van Dance ReBounce stemt u er automatisch mee in dat foto’s/video’s gemaakt zullen worden. Dit beeldmateriaal kan gebruikt worden voor reclame uitingen en tevens gebruikt worden op social media’s.
Dance Rebounce kan onder geen enkel beding aansprakelijk worden gesteld voor eventuele fouten of nalatigheden op deze website, noch voor enige schade die rechtstreeks of onrechtstreeks voortvloeit uit het gebruik van deze site. Gebruiksvoorwaarden voor Dance Rebounce 2012 © .

leest u ook het Privacybeleid

Veel plezier bij het bekijken van de website en met vriendelijke groet

Renate Overgoor

Gebruiksvoorwaarden Dance Rebounce

Renate Overgoor

 

 

 

Tip! Kijk ook eens op de website van Kraal en Krul

Print Friendly, PDF & Email